Bárka Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye

Intézményünk, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet, a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008.(IV.23.) Korm. rendelet szerint folytatja a felvételi eljárást.

Az intézményi szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a fogyatékosságot igazoló dokumentumokat, igénybevevő orvosi igazolását és a szakorvosának, kezelőorvosának a szakvéleményét is.

Az azonosításhoz szükséges, érvényes iratok fénymásolatát (személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, adókártya). Gondnokság esetén a gondnokkijelölő határozat másolatát.

A kérelemhez csatolni kell a jövedelem és (117/B. § szerinti vállalás kivételével) vagyonnyilatkozatot.

Előgondozás:

Az előgondozást végző személy tájékozódik az ellátást igénybevevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről. Előgondozás során az igénylőt tájékoztatjuk a támogatott lakhatási szolgáltatás feltételeiről és az általunk nyújtott szolgáltatásokról. Lehetőséget biztosítunk intézményi látogatásra.

A fogyatékos személyek támogatott lakhatásának a feltétele az alapvizsgálat és a komplex szükségletfelmérés elvégzése.

 A komplex szükségletfelmérés és a fogyatékos személyek alapvizsgálatának az eredménye alapján biztosítható a támogatott lakhatási szolgáltatás.

 

A TL-be költöző leendő lakóval vagy törvényes képviselőjével az intézmény vezetője Megállapodást köt.

A Megállapodás tartalmazza:

az ellátás kezdetének időpontját,

az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),

az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, így támogatott lakhatás esetében a komplex szükségletfelmérés alapján, az erre vonatkozó igény esetén:

a felügyeletet,

az étkeztetést,

a gondozást,

a készségfejlesztést,

a tanácsadást,

a pedagógiai segítségnyújtást,

gyógypedagógiai segítségnyújtást,

a szállítást,

a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást

Weboldalunkon sütiket használunk

A bacsbarka.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.