Bárka Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye

Fejlesztő foglalkoztatás intézményünkben:

A fejlesztő foglalkoztatás célja azon személyek támogatása, akik intézményi ellátás nélkül életvitelükben akadályozottak, és a munkafolyamatot/munkavégzést kizárólag szociális munka támogatásával képesek végezni. A cél az ellátást igénybe vevők intézményen belüli munkavégzése, az önállóbb életvitel érdekében szükséges képességek és készségek elsajátítása. A fejlesztő foglalkoztatás alapja, hogy  az ellátottak számára, meglévő képességeikre építve koruknak, fizikai és mentális állapotuknak megfelelő foglalkoztatási formát biztosítsunk. A foglalkoztatásukkal sokuk élete kedvezőbb irányba fordult, személyiségük kiteljesedettebbé vált. A mindennapi munka, az egyéni fontosság érzése, a közösség szerepe, az elfogadó légkör képes még a komolyabb pszichiátriai problémákkal küszködők számára is reményt és lehetőséget kínálni az élet minőségének javulásában.  Aktív közreműködésünk eredményeként jövedelemszerző tevékenységet folytatnak, melynek során tényleges értéktermelés történik. A végezhető tevékenységi formák, mint szőnyeggyártás, szivacsdarabolás, dekorációs tárgyak készítése, mosodai kisegítő tevékenység, zöldterület-kezelés, portaszolgálat.

A fejlesztő foglalkoztatás az intézmény keretein belül történik, nincs külső foglalkoztatóval kötött megállapodás. Intézményünk foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik.

Intézményünkben folyó mentálhigiénés munka:

A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk  a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszéléseket, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a gondozási tervek megvalósítását, a hitélet gyakorlásának feltételeit.

A mentálhigiénés részleg révén szerveződő szolgáltatások széles körben biztosítják az ellátást igénybe vevők számára a testi-lelki aktivitás megőrzését, a kulturálódás, az ismeretszerzés és a kikapcsolódás lehetőségét. A személyre szabott bánásmód mellett mindenki számára elérhetőek  az egyéni képességek készségek megőrzését , azok fejlesztését célzó foglalkozások, melyek egymásra épülése a fokozatosság biztosításán túl az egyéni gondozási tervek célkitűzéseivel harmonizálnak. Minden hónapban előre tervezetten, változatos, sokszínű programokat kínálunk lakóink számára, az éves terv figyelembevételével. Törekszünk rá, hogy mindenki képességeinek, érdeklődési körének leginkább megfelelő szabadidős programon vegyen részt, és a lehetőségekhez mérten mindenki részt vegyen valamilyen programon.  A szabadidős programok alkalmával kialakuló csoportos helyzetekben az ellátottak megtanulnak egymásnak segíteni, egymásra odafigyelni, egymással együttműködni és a feladatokat közösen megoldani. Eközben fejlődik kommunikációs képességük, vitakultúrájuk, kompromisszumkötési készségük és még számos más az emberek közti eligazodást segítő tulajdonságuk. Mindezek mellett elismert szerepe van a szabadidőnek a kézügyesség, a mozgáskoordináció, az esztétikai érzék fejlesztésében, valamint a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása terén. A közösen átélt élmények javítják a csoportlégkört, csökkentik a konfliktusokat.

 Legfontosabb célunk az emberi humánum alapvető tisztelete mellett, az elégedett ellátott, illetve hozzátartozók, akik biztonságban és megfelelő ellátásban tudhatják családtagjukat, ez talán mind közül a legfontosabb, hogy emberhez méltó, minőségi életet élhessen minden ember, aki intézményünket választotta. A szolgáltatásnyújtás során az a célunk, hogy egyrészt megelőzzük az ellátást igénybevevőink elszigetelődését, elmagányosodását (izolációját), másrészről biztosítsunk számukra tartalmas elfoglaltságot, amely nem csak „elfoglaltságot”, hanem  sikerélményt, hasznosság érzését és igazi feltöltődést jelenthet minden ellátottunk számára.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bacsbarka.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.