Bárka Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye

Az Érdekképviseleti fórum megalakításának és tevékenységének szabályait a fenntartó határozza meg az Szt. rendelkezéseinek megfelelően.

Az integrált intézményben a székhelyen és a telephelyeken önálló érdekképviseleti fórum működik.

Az intézményi jogviszonyban állók jogait, érdekeinek érvényesítését segíti elő, a házirendben meghatározott feltételek és eljárásrend szerint működik.

Az Érdekképviseleti Fórum az elmúlt évben két alkalommal ült össze. Mindkét esetben a házirendet több ízben megsértő lakók ügyében érkezett beadványokra reagálva. A Fórum tagjai tevékenyen dolgoznak. Változott az Intézményünk részéről delegált tag is.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bacsbarka.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.