Bárka Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye

A szolgáltatás célja:

A 18. életévüket betöltött értelmileg valamint halmozottan sérült felnőtteket egészség és pszichés állapotnak megfelelő ápolást, gondozást, képességfejlesztést, szinten tartást, pszichés gondozást, célszerű hasznos időtöltést biztosít.

Az Otthon célja azon fogyatékos személyekről gondoskodni, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására, ápolására csak intézményi keretek között van lehetőség.

A szolgáltatás feladata:

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (továbbiakban: teljes körű ellátásáról) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.

A fogyatékos személy intézményi ellátását úgy kell megszervezni, hogy a számára állapotának megfelelő önállóság, döntési lehetőség biztosított legyen. A fogyatékos személy részére biztosítani kell – a fogyatékosságának megfelelő- szinten tartó, képességfejlesztő foglalkoztatást, továbbá sport- és szabadidős tevékenységek végzését is.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bacsbarka.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.