ESEMÉNYNAPTÁR

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

szgyf_banner.jpg

Intézményünk, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet, a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008.(IV.23.) Korm. rendelet szerint folytatja a felvételi eljárást.

Az intézményi szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a fogyatékosságot igazoló dokumentumokat, igénybevevő orvosi igazolását és a szakorvosának, kezelőorvosának a szakvéleményét is.

Az azonosításhoz szükséges, érvényes iratok fénymásolatát (személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, adókártya). Gondnokság esetén a gondnokkijelölő határozat másolatát.

A kérelemhez csatolni kell a jövedelem és (117/B. § szerinti vállalás kivételével) vagyonnyilatkozatot.

Előgondozás:

Az előgondozást végző személy tájékozódik az ellátást igénybevevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről. Előgondozás során az igénylőt tájékoztatjuk a támogatott lakhatási szolgáltatás feltételeiről és az általunk nyújtott szolgáltatásokról. Lehetőséget biztosítunk intézményi látogatásra.

A fogyatékos személyek támogatott lakhatásának a feltétele az alapvizsgálat és a komplex szükségletfelmérés elvégzése.

 A komplex szükségletfelmérés és a fogyatékos személyek alapvizsgálatának az eredménye alapján biztosítható a támogatott lakhatási szolgáltatás.

 

A TL-be költöző leendő lakóval vagy törvényes képviselőjével az intézmény vezetője Megállapodást köt.

A Megállapodás tartalmazza:

-          az ellátás kezdetének időpontját,

-          az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),

-          az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, így támogatott lakhatás esetében a komplex szükségletfelmérés alapján, az erre vonatkozó igény esetén:

-             a felügyeletet,

-             az étkeztetést,

-             a gondozást,

-             a készségfejlesztést,

-             a tanácsadást,

-             a pedagógiai segítségnyújtást,

-             gyógypedagógiai segítségnyújtást,

-             a szállítást,

-             a háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást